حضور زائران از مرکز تماس رایگان در مرکز راهنمایی گمشدگان، نزدیک ستون 335 .
مديريت كل ارتباطات وفناورى اطلاعات حشد شعبى .
خدمت به زائر باعث افتخار ماست…