زیارت نیابتی

زیارت امام حسین علیه السلام به نیابت از شما در حرم مطهر

نامه ای به امام حسین (علیه السلام)

به نیابت از طرف کسانی که در این صفحه ثبت نام کرده اند، نامه شما در داخل حرم مطهر قرار داده می شود.