کارکنان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی رایگان و ارائه خدمات ارتباطی با خانواده و عزیزان و به اشتراک گذاشتن فضای اربعين حسينى با آنان، زندگی را در شبکه جهانی گسترش می دهند.
استان: کربلای مقدس
تاریخ: 9/5/2023
زمان: 15:00