کارکنان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی مسیرهای زائرین به سمت کربلاى مقدس برای ارائه خدمات اینترنتی و ارتباط رایگان بسیج شده و از طریق مراكز ارشاد زائرين را در بهره مندی از خدمات ارائه شده راهنمایی می کنند.
استان :صلاح الدين
جاده :باركاه مقدس امام حسن عسكري
تاريخ :٢٠٢٣/٩/٧
ساعت:٨:٣٠