کار مستمر و اعلام اماده باش کامل نیروهای مهندسی و فنی در ساعات پایانی شب لینک هتل الجود فعال شد که این اقدامات بر اساس برنامه ریزیی که توسط اداره کل اطلاعات و اطلاعات تهیه شده که هدف آن پوشش کامل استان کربلای مقدس با اینترنت و ارتباط رایگان.
استان: کربلای مقدس
مسیر: شهر مقدس کربلا
تاریخ: 9/4/2023
زمان: 1:00