تلاش مهندسی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات برای نگهداری شبکه بی سیم در مسیر سامرا – بغداد جهت حفاظت از مسیر زائرین گرامی در طول مسیر از سوی واحدهای مربوطه.

استان: صلاح الدین
مسیر: آستان مقدس امامین عسکریین
تاریخ: 9/4/2023
ساعت: 7:30