اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان به ارائه خدمات به زائرین محترم با پخش خدمات ارتباطی و اینترنتی رایگان ادامه می دهد و علاوه بر فعالیت مرکز ارشاد این اداره در شهر سامرا، زائرين را برای بهره مندی از آن راهنمایی می کند. .
شهرستان: صلاح الدین
جاده: حرم مطهر عسكريين
تاریخ: 9/7/2023
ساعت: 17:00