يک زائر نابینا اما روشن دل از زحمات قهرمانان مستقر در خدمت زائران اباعبدالله (علیه السلام) تشکر و قدردانی می کند.

شهرستان: صلاح الدین
جاده: حرم مطهر عسکریین
تاریخ: 9/3/2023
ساعت: 17:00