مرکز راهنمایی به کار خود جهت نحوه استفاده از اینترنت و ارتباط رایگان برای زائران محترم ادامه می دهد
استان :ديالى
جاده :كذركاه مرزى المنذرية
تاريخ :٢٠٢٣/٩/٦
زمان:٢٣:٣٣