مرکز ارشاد اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در حمایت از آرمان هاى امام حسین علیه السلام به صورت شبانه روزی در خدمت زائران به راهنمایی نحوه استفاده از اینترنت و ارتباط رایگان در شهرستان سامرا ادامه مى دهد .
استان :صلاح الدين
جاده :باركاه مقدس امام حسن عسكري
تاريخ :٢٠٢٣ /٨/٩
ساعت :١٧:٠٠