در ساعات پایانی شب رزمندگان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمت زائران محترم هستند.
استان :صلاح الدين
جاده :بارگاه مقدس امام حسن عسكري
تاريخ :2023 /2/9
ساعت :12:01