مرکز ارشاد جهت راهنمایی زائرين در نحوه استفاده از اینترنت و ارتباط رایگان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار خود به صورت شبانه روزی ادامه می دهد.
استان: صلاح الدین
مسیر: حرم مطهر عسكريين
تاریخ:2023/9/14
ساعت: 20:30