مرکز ارشاد به کار خود در راهنمایی زائرين جهت استفاده از اینترنت و ارتباطات رایگان ارائه شده توسط اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه می دهد.
استان: صلاح الدین
مسیر: حرم مطهر عسكريين
تاریخ:2023/9/15
ساعت: 11:30