از کربلا تا نجف و حتی سامرا
در تصاویر بخشی از تلاش قهرمانان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت راهنمايى زائرين به نحوه استفاده ازخدمات اینترنت و تماس رایگان.

استان صلاح الدین – آستان مقدس امامین عسکریین
تاریخ:2023/09/16
ساعت: 23:00