مرکز ارشاد به راهنمایی زائران در استفاده از اینترنت و ارتباطات رایگان ارائه شده از طرف اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت شبانه روزی ادامه می دهد.
استان: صلاح الدین
جاده: حرم مطهر عسكريين
تاریخ: 9/11/2023
ساعت: 17:40