اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به ارائه خدمات اینترنت وتماس رایگان جهت خدمت رسانی به زائرین در سالروز شهادت پیامبر اعظم ادامه می دهد. همچنين مرکز به صورت شبانه روزی جهت راهنمایی زائرين به استفاده از خدمات در شهر سامرا مشغول است.

استان: صلاح الدین
مسير: آستان مقدس امامین عسکریین
تاریخ: 9/11/2023
ساعت: 00:20