مرکز ارشاد به راهنمایی زائران در نحوه استفاده از اینترنت و ارتباط رایگان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت شبانه روزی ادامه می دهد.

استان: صلاح الدین
جاده: حرم مطهر عسكريين
تاریخ: 9/5/2023
ساعت: 17:33