مرکز ارشاد به راهنمایی زائرين جهت استفاده از اینترنت و ارتباطات رایگان ارائه شده توسط اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت شبانه روزی فعالیت می کند.
استان: صلاح الدین
مسیر: حرم مطهر عسكريين
تاریخ: 9/4/2023
ساعت: 17:30