رزمندگان اداره کل در ایستگاه های ارتباطی آزاد در گذرگاه المنذریه مستقر هستند تا خدمات راهنمایی را به زائرين خارجی ارائه دهند تا با خانواده هایشان ارتباط برقرار کنند.

استان: دیالی
جاده: گذرگاه مرزی المنذریه
تاریخ: 9/3/2023
ساعت: 8:40