زائرين گرامي می توانند از خدمات اینترنت و تماس رایگان اداره كل فناورى اطلاعات و ارتباطات در شهرک امام حسن (علیه السلام) بهره مند شوند.

ساعت 10:50 روز سه شنبه 9/5/2023