حاصل زحمات پرسنل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت خدمت رسانی به زائرین حسینی

زائرین امام حسین علیه السلام از خدمات اینترنت رایگان بهره مند می شوند

مکان: امام حسن علیه السلام شهر زائرین
ساعت: 12:35
یکشنبه 9/3/2023