اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق تلاش های خود برای ارائه خدمات اینترنت و تماس رایگان و به دنبال خدمت رسانی به زائرین محترم از ملیت های مختلف، از ثبت بیش از  (58,248,503) استفاده تجمعی تا شامگاه بیست و دوم ماه صفر خبر می دهد