کربلای معلی شاهد افزایش شتاب زائران در عزاداری اربعین امام حسین علیه السلام و اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ثبت بیش از سی و پنج
(35,893,606) میلیون نفر بهره مند از خدمات اینترنت رایگان از ملیت های مختلف تا شامگاه بیست و یکم صفر خبر داده است.