بخشی از تلاش مهندسی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گسترش شبکه اینترنت و تماس رایگان در سراسر استان کربلا.

استان: کربلای مقدس
مسير: محدوده شهر
تاریخ: 9/4/2023
ساعت: 17:00