تلاش کارکنان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به ارائه سرویس اینترنت جهت ارتباط زائرين محترم با خانواده هایشان ادامه دارد.

استان: دیالی
مسیر: نقطه مرزی منذریه
تاریخ: 9/5/2023
زمان: 15:00