اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ارائه خدمات اینترنتی رایگان به بیش از 6 میلیون و 628 هزار و 599 زائر از ملیت های مختلف تا عصر (14 صفر) خبر می دهد.