تصاویر گرفته شده توسط اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراسم اربعین حسينى