اداره کل فناوری اطلاعات شهرک امام حسن (علیه السلام) را با خدمات تماس رایگان برای زائرین تجهیز می کند.

استان: کربلا مقدس
راه: شهرک زائرين امام حسن (علیه السلام)
تاریخ: 9/3/2023
زمان: 00:3