آمار فنی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ثبت بیش از پنجاه و هشت میلیون (58,248,503) استفاده تجمعی از خدمات اینترنت رایگان از ملیت های مختلف از اربعین حسینی تا سالروز شهادت پيامبر ​​تا شامگاه نهمین روز ماه ربيع الاول خبر می دهد.