آمار فنی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ثبت بیش از پنجاه و شش میلیون استفاده تجمعی از اینترنت و خدمات ارتباطی رایگان از ملیت های مختلف از بدو اربعین تا زمان بعثت پیامبر اکرم (ص) و تا شامگاه سی ام حکایت می کند. ماه صفر است و خدمات رسانی به بازدیدکنندگان تا بازگشت ادامه دارد.