آمار فنی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ثبت بیش از پنجاه و پنج میلیون استفاده تجمعی از اینترنت و خدمات ارتباطی رایگان از ملیت های مختلف از زيارت اربعین تا سالروز شهادت پیامبر اکرم (ص) و تا شامگاه بیست و نهم از ماه صفر خبر می دهد.