در حالی که آمار فنی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ثبت بیش از سی و چهار ملیون (۳۴٫۳۱۶٫۰۱۰) بهره بردار از اینترنت رایگان خبر می دهد، خدمت رسانی به زائرین امام حسین علیه السلام که از ملیت های مختلف هستند تا پس از اربعین ظهر روز بیست و یکم صفر ادامه دارد .