آمارهای فنی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ثبت بیش از بیست و یک میلیون (21,726,541)نفر بهره بردار از خدمات اینترنت رایگان در شهر نجف به مناسبت شهادت نبی اکرم تا غروب بیست و هشتم ماه صفر خبر مي دهد