اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در سایه پر برکت مولای ابا عبدالله حسین علیه السلام و با عزم خادمان مخلص از ارائه خدمات اینترنت رایگان به بیش از شانزده میلیون زائر (16020515) از ملیت های مختلف تا تاریخ روز هفدهم ماه صفر خبر داد.