آمارهای فنی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ثبت بیش از ۴۴ ملیون (۴۴،۰۹۲،۷۴۶ ) استفاده تجمعی از ایمترنت رایگان که از ملیت های مختلف هستند تا شامگاه بیست و چهارم صفر خبر می دهد .