برقراری ارتباط بین بداله ثوره العشرین و ستاد فرماندهی و کنترل در (باب الطوسی) برای دستیابی اتصال به شبکه مرکزی و انتقال خدمات ارائه شده توسط اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات.
استان: نجف مشرف
مکان: حرم مطهر امام علی علیه السلام
تاریخ: 9/11/2023