اگر از ما پيروی کنند … پی می برند … ما در بهشت ​​در نعیم هستيم
ما با شما عهد میبنديم که در خدمت زائرین شما باقی بمانیم و خدا را شکر و به لطف او، همچنان به ارائه خدمات اینترنتی و تماس رایگان برای زائرينى كه از خارج از عراق آمده اند، ادامه می دهیم.

استان: دیالی
مسیر: نقطه مرزی المنذریه
تاریخ: ١/٩/٢٠٢٣
ساعت: 14:30