انتشار گسترده یگان های خدماتی وابسته به اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات که به نوبه خود تماس و اینترنت رایگان را در اختیار زائران محترم قرار می دهد.
استان :واسط
جاده :كذركاه مرزى زرباطيه
تاريخ :٢٠٢٣ /٥/٩
ساعت ١٧:٣٣