اعلام آمادگی كامل و استقرار فشرده یگان های خدمات رسانی وابسته به اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات که به نوبه خود ارتباط و اینترنت رایگان را در اختیار زائرين محترم قرار می دهد.
استان :واسط
جاده :كذركاه مرزى زرباطيه
تاريخ :٢٠٢٣ /٦/٩
ساعت :٢٣:٤٠