اعلام اماده باش و اعزام گسترده یگان های خدماتی وابسته به اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات ارتباطی و اینترنتی رایگان به زائرين محترم.
استان: نجف الاشرف
جاده: آستانه مقدسه علوي
تاریخ: ۱۳۹۲/۹/۱۳
ساعت: 17:30