مرکز ارشاد به طور شبانه روزی زائرين را در مورد نحوه استفاده از اینترنت و ارتباط رایگان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات راهنمایی می کند.
استان: صلاح الدین
جاده: حرم مطهر عسكريين
تاریخ: 9/11/2023
ساعت: 23:40