مرکز ارشاد با همت و تلاش فراوان به کار خود در راهنمایی زائران جهت استفاده از اینترنت و ارتباط رایگان توسط اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرستان سامرا به صورت شبانه روزی ادامه می دهد.
استان :صلاح الدين
جاده :باركاه مقدس امام حسن عسكري
تاريخ :2023 /9/9
ساعت :10:10