به برکت امام حسین (علیه السلام) و یاری خادمان با وفایش
اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ارائه خدمات اینترنتی رایگان به بیش از دوازده (12) میلیون زائر (12,248,503) از ملیت های مختلف تا عصر شانزدهم (16) ماه صفر خبر می دهد.
همیشه در راه حسین علیه السلام باشید.

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ارائه خدمات اینترنتی رایگان به بیش از نه میلیون (9021640) زائر از ملیت های مختلف تا عصر (15 صفر) خبر می دهد.

حسین (علیه السلام) چراغی روشنگر برای همه ادیان است
خداوند حافظ و نگهدارتان باشد