از کربلای مقدس تا نجف اشرف، تلاش مستمر مجاهدین اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در حشد شعبی برای ارائه خدمات اینترنت و تماس رایگان به زائرین در استان نجف ادامه دارد.