تلاش اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساعات اولیه صبح در خدمت رسانی به زائرین اربعین امام حسین (علیه السلام) با ارائه خدمات اینترنتی رایگان در شهرک زائرين امام حسن (علیه السلام) مشهود است.