مرکز ارشاد به راهنمایی زائرين در نحوه استفاده از اینترنت و ارتباطات رایگان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار خود به صورت شبانه روزی ادامه می دهد.
استان: صلاح الدین
مسیر: حرم مطهر عسكريين
تاریخ: 9/5/2023
ساعت: 13:30