اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارکنان خود را برای خدمت رسانی به زائرین اربعین امام حسین (علیه السلام) با ارائه خدمات تماس رایگان بسیج می کند.

ساعت 10:50

روز سه شنبه 9/5/2023