ادامه تلاش مرکز راهنمایی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در آستان مقدس امامین عسکریین

استان: صلاح الدین
مسیر: آستان مقدس امامین عسکریین
تاریخ: 9/4/2023
ساعت: 8:00