بخشی ازگسترش خدمات ارتباطی خروجی منذریه توسط پرسنل مهندسی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات به میهمانان امام حسین علیه السلام در نزدیکی نقطه صفر موکب جدیدی ایجاد شد.