تصاویر فوق‌العاده‌ای از زائران محترم گرفته شده که لبخند و شادی بر چهره هایشان در نقاط اینترنتى رایگان بیانگر سهولت در برقراری ارتباط و آرامش خانواده‌ها است.